Juridische diensten ten behoeve van particulieren

Tal van problemen die u als particulier of privé-persoon ondervindt in uw contacten met bedrijven en (overheids-)instanties moeten doorgaans schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan de andere partij. Helaas beschikt u niet altijd over de benodigde tijd of kennis om een dergelijke brief zo op te stellen dat deze ook tot het door u gewenste resultaat leidt. WBS staat u hierin graag bij.

WBS biedt particulieren (alle leeftijds- en inkomenscategorieën) hulp bij o.m.:
 • het schrijven van een brief;
 • het opstellen van bezwaar- en beroepschriften;
 • het aanschrijven van debiteuren: het schrijven van ingebrekestellingen en aansprakelijk(heids)stellingen;
 • het aanbrengen van zaken bij Geschillencommissies;
 • het opstellen en beoordelen van contracten, enzovoorts.

Als deelnemer aan het maatschappelijk verkeer kunt u met tal van juridische problemen te maken krijgen. 

Voorbeelden

 • u wordt de huur opgezegd;
 • uw verhuurder blijft in gebreke om de noodzakelijke reparaties te verrichten;
 • het aan u geleverde apparaat is ondeugdelijk;
 • uw klacht heeft betrekking op de garantiebepalingen;
 • u ondervindt problemen met de Belastingdienst of met het verkrijgen van een uitkering;
 • uw werkgever heeft u ontslag aangezegd;
 • u wilt een klacht indienen in verband met een niet goed uitgevoerde opdracht;
 • u wilt een vordering tot het betalen van schadevergoeding indienen;
 • u bent het niet eens met de hoogte van de u opgelegde gemeentelijke of provinciale heffing;
 • u wilt protest aantekenen tegen een besluit waardoor u rechtstreeks in uw belangen wordt getroffen;
 • als zorgvrager wilt u bezwaar maken tegen een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
 • u wenst een overeenkomst op maat te laten snijden.

Trefwoorden

(Zie ook het menu 'Werkterrein'.)

Arbeidsrecht

Ontslagzaken; (situationele) arbeidsongeschiktheid; arbeidsconflict; doorbetaling loon; reïntegratie; (pro forma) ontbinding; kantonrechtersformule; concurrentiebedingen.

Vergunningen / overheid

Indien, bijvoorbeeld, een bouwvergunning wordt geweigerd, kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Gemeentelijke handhaving: aanschrijving, dwangsom.

Huurrecht

Geschillen rond de beëindiging of ontbinding van de huurovereenkomst, huurprijswijzigingen, problemen bij (voorgenomen) renovatiewerkzaamheden (wijk-herstructurering).

Contracten

U wilt aanspraak maken op juiste en tijdige nakoming van een overeenkomst of u raakt betrokken bij een conflict over de uitleg van een overeenkomst.

Onrechtmatige daad; aansprakelijkheidsstelling (aansprakelijkstelling) en schadevergoeding.

Gezondheidsrecht

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); AWBZ.

 

Schermafbeelding_2013-06-05_om_12.16.32.jpg© 2013 WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening
John F. Kennedylaan 27  
3451 ZD Vleuten
T: 030-261 46 57
F: 030-261 46 92
M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.