Contracten- en verbintenissenrecht

WBS is deskundig en actief op het gebied van civiele rechtsbetrekkingen tussen burgers, bedrijven en (semi-)overheden. WBS adviseert, bemiddelt en treedt zonodig op als traît d'union met de (om te kunnen procederen) noodzakelijk in te schakelen advocaat. 

Contractenrecht

Contractenrecht gaat over rechtsvragen betreffende gesloten overeenkomsten. Met het woord contract doelt men met name op 'schriftelijk vastgelegde overeenkomsten'. Waar veel rechtsvragen betrekking hebben op (nog) niet schriftelijk vastgelegde overeenkomsten wordt gesproken van 'overeenkomsten' en in feite dus van 'overeenkomstenrecht'. Het contractenrecht ofwel overeenkomstenrecht loopt dwars door alle rechtsgebieden die u op deze webstek tegenkomt heen. In ieder rechtsgebied kan immers sprake zijn van een contract of overeenkomst. WBS is uw aanspreekpunt voor vragen over de contracten in de betreffende rechtsgebieden. Het vergt specialistische kennis om een gewenste of bereikte overeenkomst in een sluitend contract vast te leggen. De op te stellen overeenkomst dient op maat te worden gesneden. Het tijdig vragen van juridisch advies kan later, bij de uitvoering van contracten, de nodige problemen voorkomen.

Verbintenissenrecht

Dagelijks heeft u met verbintenissen te maken. Als u een brood koopt of de bus neemt, gaat u een verbintenis aan met de bakker of het vervoersbedrijf. U spreekt af dat u beiden iets 'presteert': de wederpartij levert een product of dienst, u betaalt daarvoor. In feite gaat het dus om twee verbintenissen. In juridische termen heet zo'n afspraak een overeenkomst. Er bestaan ook andere verbintenissen: de verbintenissen uit de wet. Wie iets doet of nalaat in strijd met de wet of de maatschappelijke zorgvuldigheid, pleegt een onrechtmatige daad en is in principe verplicht de schade te vergoeden. Op grond van een verbintenis is de een gerechtigd om een prestatie op te eisen van de ander. Degene die de prestatie kan opeisen, heet de schuldeiser. Degene die tot de prestatie verplicht is, heet de schuldenaar. Verbintenissen kunnen ontstaan uit:

 • de wet, bijvoorbeeld een belastingverplichting;
 • een overeenkomst, bijvoorbeeld koop en verkoop;
 • een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld schade betalen die veroorzaakt is door vernieling;
 • een rechtmatige daad, bijvoorbeeld zaakwaarneming; u laat de kapotte ruit van uw buurman vervangen, omdat uw buurman op vakantie is;
 • rechterlijke uitspraken, bijvoorbeeld schadevergoeding.

De nakoming van een verbintenis kan worden bevorderd door zakelijke zekerheid, zoals pand en hypotheek (zekerheidsrechten) of door persoonlijke zekerheid. WBS kan hier het volgende voor u betekenen:

 • het opstellen (en beoordelen) van algemene voorwaarden;
 • het opstellen van contracten. Bijvoorbeeld:het beoordelen van uw contracten en algemene voorwaarden alsmede die van uw (toekomstige)contractspartner;
  • convenanten,
  • samenwerkingsovereenkomsten,
  • overeenkomsten van koop / verkoop;
  • agentuurovereenkomsten,
  • distributieovereenkomsten,
  • franchiseovereenkomsten,
  • leasing;
  • aannemingsovereenkomsten,
  • overeenkomsten van opdracht.
 • het voeren van contractsonderhandelingen;
 • advisering betreffende het beëindigen van overeenkomsten;
 • het verlenen van bijstand wanneer u aanspraak wilt maken op een juiste en tijdige nakoming van de overeenkomst of de uitleg ervan een punt van geschil vormt.

 

Schermafbeelding_2013-06-05_om_12.16.32.jpg© 2013 WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening
John F. Kennedylaan 27  
3451 ZD Vleuten
T: 030-261 46 57
F: 030-261 46 92
M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.