Tien redenen om voor WBS te kiezen

 

WBS werkt - letterlijk - voor U!

1. WBS kent geen beperkte rolopvatting en werkt - letterlijk - voor U. WBS schenkt aan uw zaak de aandacht die deze, op grond van het eraan toe te kennen belang, verdient. En, voor het geval de zaak aan het oordeel van de rechter wordt onderworpen, zult u het gevoel hebben serieus te zijn, of worden, genomen.

Gunstige prijs-kwaliteitsverhouding

2. WBS biedt dienstverlening op niveau tegen een scherpe prijsstelling. Het tarief dat WBS hanteert verschilt aanzienlijk van het gemiddelde advocatentarief van rond de € 180,-- per uur. WBS compenseert dat prijsverschil niet door meer uren te schrijven. Bij WBS hoeft men dagelijks, aan het eind van de dag, niet zo nodig acht declarabele uren te hebben geschreven. WBS acht het systeem van 'uurtje-factuurtje' niet meer van deze tijd. Met WBS kan men zich afvragen of deze factureermethode escalatie van zaken niet in de hand werkt omdat de rechtshulpverlener daar een eigen belang bij heeft. En zijn die zo de pan uitgerezen uurtarieven er niet de voornaamste oorzaak van dat cliënten in veel gevallen te laat aan de bel trekken? Om zelf het goede voorbeeld te stellen, werkt WBS eveneens op basis van vaste prijsafspraken. De te verrichten werkzaamheden moeten dan van te voren wel reëel kunnen worden ingeschat.

3. Binnen de grenzen der redelijkheid kan men in beginsel zo vaak als men maar wenst WBS benaderen voor het uitbrengen van een gratis juridisch advies met een maximum van drie kwartier per onderwerp!!

Mocht blijken dat deze vijfenveertig minuten te krap bemeten zijn voor een - al naar gelang uw wensen - globale terreinverkenning of een werkelijk uitkomst biedend maatwerkadvies, dan kan WBS de (rechts)persoon voor aanvullende dienstverlening altijd een zeer concurrerende prijsopgave doen volgens het in de Algemene Voorwaarden bepaalde.

4. Vanwege de lage kantoor- en overheadkosten bent u bij WBS verhoudingsgewijs veel voordeliger uit dan wanneer u een grotere marktpartij, die gebruik maakt van ingehuurde krachten, in de arm zou nemen. 

Gericht op buitengerechtelijke beslechting van geschillen

5. WBS hecht grote waarde aan het bereiken van een bevredigende oplossing zonder tussenkomst van gerechtelijke instanties. Het devies luidt: "eerst de eigen positie inventariseren, dan trachten overeenstemming te bereiken en (pas) procederen als het écht moet". In kantongerechtszaken (arbeids- en huurzaken, civiele zaken tot 25.000 euro) kunt u de hulp van WBS inschakelen.

Preventieve huisjurist

6. WBS kiest niet enkel voor een oplossingsgerichte aanpak maar werkt ook preventief, in de zin van pro-actief. Vanuit een goede notie van maatschappelijk-culturele, politieke, persoonlijke, economische en commerciële ontwikkelingen helpt WBS brancheverenigingen, kleine ondernemingen, zelfstandig ondernemers en particulieren problemen aan te pakken nog voordat deze 'gejuridiseerd' zijn.

WBS zet als preventieve huisjurist zijn competenties in op zakelijk, juridisch, sociaal en emotioneel vlak ten behoeve van een verbetering van de positie van zijn cliënt. Er wordt, met andere woorden, gekozen voor een vorm van met het recht bezig zijn voordat het recht er eigenlijk aan te pas komt.

Toegang tot het recht

7. WBS zet zich graag in voor particulieren en kleine ondernemers, partijen die – in tegenstelling tot de ‘sterkeren’ in het recht – dikwijls niet over voldoende mogelijkheden beschikken om zelf (juridisch) onderzoek te verrichten, van zich af te bijten en zich adequaat te verweren. Door als rechtskundig adviseur en conflictbemiddelaar voor hen de toegang tot het recht te verbeteren, draagt WBS bij aan het zelfoplossend vermogen van de samenleving. WBS maakt voor u het verkrijgen van juridische hulp méér toegankelijk.

Landelijke dekking

8. WBS werkt als preventieve huisjurist ook voor buiten de stad of regio (Utrecht e.o.) gevestigde opdrachtgevers.

Secretary Plus (verslaglegging / notuleren; agendavoering; zelfstandig uitwerken actiepunten ...)

9. WBS treedt eveneens op als Secretary Plus; het dienstenpakket is 'onorthodox'. WBS staat o.m. in voor een kwalitatief hoogwaardige verslaglegging van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, workshops, Kennisdagen en andere bijeenkomsten.

Mobiele huisjurist

10. WBS bezoekt als mobiele huisjurist klanten ook op de eigen werklocatie. 

Bent u bij WBS aan het juiste adres?

Laat u overtuigen en informeert u naar het gunstige kennismakingstarief voor het verrichten van proefopdrachten op het vlak van de op deze website genoemde disciplines!

 

Schermafbeelding_2013-06-05_om_12.16.32.jpg© 2013 WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening
John F. Kennedylaan 27  
3451 ZD Vleuten
T: 030-261 46 57
F: 030-261 46 92
M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.