Biografie

Schermafbeelding_2013-06-05_om_13.52.24.jpgWBS wordt geëxploiteerd door een jurist, mr. W.B. Schuller, zelfstandig professional, iemand die economisch en juridisch zelfstandig handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijnde een aanbieder van specialistische diensten aan particulieren, bestuurders van rechtspersonen, managers en hun organisaties.

Het schrijven en bewerken van functionele teksten loopt als een rode draad door Schullers carrière heen. Of het nu om juridische klussen gaat of om het schrijven van ‘b2b’-teksten (business to business), Schuller verdiept zich grondig in de materie, en weet waar hij het over heeft. Als sluitstuk van zijn onderzoekswerkzaamheden vervaardigt hij degelijke documenten. Met dezelfde nauwkeurigheid die hij aan de dag legt ten aanzien van zijn eigen teksten benadert hij andermans tekstproducties. Waar nodig zet hij taalkundig de puntjes op de ‘i’.

Men zou hem kunnen typeren als een kranten- en magazinesman, een betrokken burger. Schuller registreert de ontwikkelingen in een aantal beleidsdomeinen zodat alert kan worden ingespeeld op de (politieke) actualiteit. Dat Schuller het tot zijn taak rekent stelling te nemen in politieke en maatschappelijke vraagstukken, moge blijken uit de tientallen ingezonden brieven en opiniërende artikelen van zijn hand.

Wim Schuller is jarenlang werkzaam geweest binnen het domein van de gezondheidszorg. Als staffunctionaris van een belangenorganisatie van woonzorgaanbieders verrichtte hij veel onderzoek, juridisch of anderszins, en vervulde hij een belangrijke signaleringsfunctie. Hij was nauw betrokken bij de vervaardiging van tekstproducties en heeft een grote hand gehad in de politieke lobbyvoering. Van hem werd verwacht dat hij zich de complexe dossiers op het gebied van de AWBZ, de Wmo en nieuwe combinaties van wonen en zorg snel eigen maakte.

Schullers horizon reikt aanzienlijk verder dan het belangrijke terrein van Verpleging & Verzorging. Zo ondersteunt hij in zijn dienstverlening o.a. ingenieursbureaus, laboratoria en opleidingsinstituten die ervan blijk geven structureel aan de slag te zijn gegaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ontwikkelen. Zich zeer verwant voelende met die Möglichmacher houdt Schuller de belangen van ondernemers uit het MKB nauwlettend in het oog.
Wim Schuller houdt van puzzelen en speuren en voelt zich met name dan in zijn element wanneer moet worden gezocht naar dátgene wat licht in een zaak kan brengen. 'Zorgvuldigheid' is een begrip waaraan hij veel waarde hecht. Wanneer hij constateert dat er voor de troepen uit wordt gemarcheerd, zal hij niet aarzelen opdrachtgevers te wijzen op voetangels en -klemmen. Of hem dat nu in dank wordt afgenomen of niet. Het uitzoeken van allerhande (juridische) zaken en het als een logisch sluitstuk daarvan vervaardigen van goed onderbouwde documenten is aan Mr W.B. Schuller dan ook toevertrouwd.

Schermafbeelding_2013-06-05_om_12.16.32.jpg© 2013 WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening
John F. Kennedylaan 27  
3451 ZD Vleuten
T: 030-261 46 57
F: 030-261 46 92
M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.