Toegang tot recht

WBS hecht grote waarde aan het bereiken van een bevredigende oplossing zonder tussenkomst van gerechtelijke instanties. Het devies luidt: eerst de eigen positie inventariseren, dan trachten overeenstemming te bereiken en pas procederen als het echt moet. 

WBS kiest niet enkel voor een oplossingsgerichte aanpak maar werkt ook preventief, in de zin van proactief. Vanuit een goede notie van maatschappelijk-culturele, politieke, persoonlijke, economische en commerciële ontwikelingen helpt WBS zijn klanten problemen aan te pakken nog voordat deze gejuridiseerd zijn. 
 
WBS maakt het verkrijgen van adequate juridische hulp voor rechtzoekenden méér toegankelijk. Juridische procedures zijn ingewikkeld, vergen een lange adem en zijn kostbaar. Tegen deze achtergrond zet WBS zich graag in voor particulieren en kleine ondernemers, die - in tegenstelling tot de meer vermogenden én gesubsidieerde armen - dikwijls niet over voldoende mogelijkheden beschikken om zelf (juridisch) onderzoek te (laten) verrichten, juridisch van zich af te bijten en zich adequaat te verweren. Door voor hen tegen een alleszins redelijke vergoeding de toegang tot het recht te verbeteren, draagt WBS bij aan het zelfoplossend vermogen van de samenleving.

Conflicten tussen overheid en bedrijven / personen; huurgeschillen; arbeidszaken; handelszaken tot € 25.000,--; consumentenzaken ...

Voor 1 juli 2011 behandelde de kantonrechter zaken met een waarde tot 'slechts'  € 5.000. Vanaf 1 juli 2011 mag de kantonrechter over zaken tot € 25.000 beslissen.  Voor u als rechtzoekende betekent dit dat u méér relatief eenvoudige zaken aan de kantonrechter kunt voorleggen zonder ertoe genoodzaakt te zijn een 'dure' advocaat (gemiddeld uurtarief: € 180) in de arm te nemen. Door uw zaak te laten behandelen door uw eigen jurist, met wie reeds een vertrouwensrelatie is opgebouwd, kunt u derhalve kosten besparen. 
Bovendien hoeft u de ins and outs van uw zaak niet opnieuw uit te leggen aan een advocaat aan wie u onder het oude regime uw zaak zou moeten overdragen. De één-op-één-relatie met uw eigen bedrijfs- of huisjurist, die uw bedrijf en juridische dossier(s) goed kent, blijft, immers, gewoon in stand. 

WBS verwelkomde deze verruiming van de bevoegdheid van kantonrechter: de inperking van het procesmonopolie van de advocatuur zou tot een toegankelijker rechtspraak leiden. 
 

Schermafbeelding_2013-06-05_om_12.16.32.jpg© 2013 WBS Bureau voor Juridische en Redactionele Dienstverlening
John F. Kennedylaan 27  
3451 ZD Vleuten
T: 030-261 46 57
F: 030-261 46 92
M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.